Tuyển dụng

BackChuyên viên Tiếp thị Thương mại

Mô tả chung 

Bộ phận: THƯƠNG MẠI

Mức lương: Thỏa thuận

Báo cáo: Trưởng BP Thương mại

Cấp bậc: CHUYÊN VIÊN

Hợp đồng làm việc: Full time

Nơi làm việc: VP Satori

 


Mục đích

Tổ chức kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất, trực tiếp giao dịch khách hàng, triển khai côngtác nghiên cứu thị trường & xây dựng các phương án kinh doanh theo yêu cầu của BGĐ.


Nhiệm vụ chính

1/. Đối với dự án Satori:

 • Theo dõi tiến độ thực hiện việc triển khai sản phẩm ra thị trường (phối hợp với các phòng ban như Marketing, Kinh doanh, Sản xuất…)
 • Kết hợp với phòng Marketing trong việc tiếp nhận ý tưởng sản phẩm, thông điệp sản phẩm để đưa ra những chiến lược phù hợp của phòng thương mại.
 • Kết hợp với phòng kinh doanh trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình kích hoạt thương hiệu tại điểm bán.
 • Phối hợp với phòng Sản xuất để biết về công suất nhà máy cũng như tiến độ xây dựng.
 • Lên kế hoạch và quản lý các rủi ro trong việc triển khai chương trình kích hoạt thương hiệu tại điểm bán.
 • Liên hệ với các nhà cung cấp/ sản xuất vật dụng trưng bày/ khuyến mãi (điều khoản hợp đồng, hình thức thanh toán, giá cả, chất lượng sản phẩm….)
 • Theo dõi sản lượng bán ra hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng tại các điểm bán theo quận/ khu vực để phân tích hiệu quả các chương trình kích hoạt tại điểm bán.
 • Kết hợp với bộ phận Kế toán/ Mua hàng để thực hiện đúng các quy định của công ty trong quá trình làm việc với các nhà cung cấp. Song song đó, theo dõi việc thanh toán cho các nhà cung cấp.
 • Thực hiện việc thăm dò thị trường để đánh giá về các chương trình kích hoạt tại điểm bán, việc triển khai của các bộ phận.

2/. Đối với dự án Phân phối (Khai Minh):

 • Tìm hiểu các sản phẩm tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển của Khai Minh.
 • Liên lạc với các nhà sản xuất để tìm hiểu về giá cả, hình thức mua bán, chính sách, khuyến mãi, hỗ trợ marketing khi Khai Minh thực hiện việc phân phối ra thị trường HCM.
 • Lên kế hoạch, định hướng hợp tác với các nhà sản xuất tiềm năng nhằm hợp tác lâu dài với phương châm win – win.
 • Lên kế hoạch trong việc khảo sát thị trường (đối với sản phẩm mới – nhập khẩu): khảo sát TVC, khảo sát concepts, khảo sát sản phẩm….
 • Phối hợp với phòng Kế toán/ Mua hàng trong việc thương thảo giá bán, định hướng, điều khoản hợp tác với nhà sản xuất.
 • Lên kế hoạch với phòng Đào tạo trong việc hướng dẫn về thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi, vật dụng hỗ trợ.
 • Lên kế hoạch triển khai với phòng kinh doanh trong việc định vị sản phẩm, giá thành, độ phủ ; triển khải về các chương trình khuyến mãi….
 • Theo dõi sản lượng bán ra theo ngày/ tuần/ tháng tại các điểm bán để đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm cũng như các chương trình kích hoạt thương hiệu.
 • Thực hiện việc thăm dò thị trường để đánh giá về mức độ phù hợp của sản phẩm nhập khẩu.

Quyền hạn

 • Thực hiện tốt nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước quản lý về công việc được giao
 • Được tham dự hội nghị chuyên đề của Công ty; được uỷ quyền làm việc với Trưởng  các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, đôn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong phạm vi nghiệp vụ công tác được phân công.

Các yêu cầu cần có 

 • Trình độ: Đại học
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở trí tương đương
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao