Tuyển dụng

BackChuyên viên Kho vận

Mô tả chung 

Bộ phận: CUNG ỨNG

Mức lương: Thỏa thuận

Báo cáo: Trưởng Bộ phận Cung ứng

Cấp bậc: CHUYÊN VIÊN

Hợp đồng làm việc: Full time

Nơi làm việc: VP Satori

 


Mục đích

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là hoạt động quản lý chuỗi cung ứng hoạt động nhằm tối đa hóa giá trị khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Nó đại diện cho một nỗ lực có ý thức của các công ty chuỗi cung ứng để phát triển và điều hành chuỗi cung ứng theo những cách hiệu quả và hiệu quả nhất có thể. Các hoạt động chuỗi cung ứng bao gồm mọi thứ từ phát triển sản phẩm, tìm nguồn cung ứng, sản xuất và hậu cần, cũng như các hệ thống thông tin cần thiết để điều phối các hoạt động này.


Nhiệm vụ chính

 • Chuẩn bị tài liệu thủ tục hải quan nhập khẩu, quá trình thanh lý / hoàn thuế, thủ tục hải quan thuận lợi
 • Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để theo dõi việc giao hàng nhập khẩu từ các nhà cung cấp và giao nhận để tối đa hóa không gian bốc xếp bằng các tuyến phối hợp giao hàng để tránh lãng phí tài nguyên và giảm thiểu nỗ lực đạt được các mục tiêu vận chuyển
 • Kiểm tra tài liệu vận chuyển (Hoá đơn, Danh sách đóng gói, B/L, C/O, …)
 • Giải quyết vấn đề nếu có (sản phẩm bị hư hỏng, giải quyết và yêu cầu bảo hiểm.)
 • Các nhiệm vụ bổ sung được chỉ định bởi người quản lý chuỗi cung ứng.

 


Quyền hạn

 • Thực hiện tốt nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao;
 • Được tham dự hội nghị chuyên đề của Công ty; được uỷ quyền làm việc với Trưởng các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, đôn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong phạm vi nghiệp vụ công tác được phân công.

Các yêu cầu cần có 

 • Tất cả những năng lực, kỹ năng và thái độ cần thiết cho người nắm giữ vị trí này nhằm đạt được hiệu quả công việc ở mức đạt yêu cầu.
 • Có khả năng đọc tài liệu và giao tiếp bằng Tiếng Anh.
 • Tốt nghiệp đại học / cao đẳng với chuyên ngành Ngoại thương / Kinh tế / Xuất nhập khẩu hoặc có liên quan
 • 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics / Giao nhận hàng hóa / Khai báo hải quan được ưu tiên
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Có trách nhiệm cao, tự tin
 • Làm việc độc lập hoặc trong nhóm có áp lực cao; làm thêm giờ khi cần thiết.