Tuyển dụng

BackNhân viên Tiếp thị Thương mại

Mô tả chung 

Bộ phận: THƯƠNG MẠI

Mức lương: Thỏa thuận

Báo cáo: Trưởng Bộ phận Thương mại

Cấp bậc: NHÂN VIÊN

Hợp đồng làm việc: Full time

Nơi làm việc: VP Satori

 


Mục đích

Tổ chức kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất, trực tiếp giao dịch khách hàng, triển khai côngtác nghiên cứu thị trường & xây dựng các phương án kinh doanh theo yêu cầu của BGĐ.


Nhiệm vụ chính

 • Theo dõi, hỗ trợ và cùng giám sát hoạt động tại các cửa hàng trực thuộc công ty (Satori Outlets) bao gồm các vấn đề như: tổ chức, vận hành, tài chính, sản lượng.
 • Đề xuất các hoạt động hỗ trợ thương mại, phối hợp với các đơn vị thứ 3 để cùng phác thảo, thực thi và chịu trách nhiệm trước các chỉ tiêu: Khách hàng quan tâm, khách hàng mua hàng đầu tiên, sản lượng trong thời gian khai trương của 1 cữa hàng nước mới.
 • Triển khai và theo dõi việc triển khai các chương trình kích hoạt thương hiệu từ Tổng công ty đến các cửa hàng. Đảm bảo doanh số, sản lượng theo kế hoạch cho từng cữa hàng và quý, tháng.
 • Đề xuất các phương án chiến lược về giá, cách thức khuyến mãi, chương trình kích hoạt thương hiệu.
 • Chịu trách nhiệm quản lý ngân sách hoạt động hỗ trợ thương mại theo phân bổ từ tổng công ty theo tháng, quý, năm.
 • Thương thảo các điều kiện thương mại hợp tác, theo dõi hoạt động và kiểm tra các công ty quảng cáo – tổ chức sự kiện.
 • Khảo sát thị trường thực tế (trade market visit) nhằm tìm hiểu các yếu tố cạnh tranh của sản phẩm và đề xuất những cơ hội tiềm năng có thể.
 • Theo dõi mức tăng trưởng kinh doanh hằng tháng cùng với phòng kinh doanh.
 • Hỗ trợ và họp hàng tháng với phòng kinh doanh để phát triển các chương trình khuyến mãi hiệu quả.
 • Hỗ trợ các công việc khác do quản lí trực tiếp đưa ra.

Quyền hạn

 • Thực hiện tốt nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao
 • Được tham dự hội nghị chuyên đề của Công ty; được uỷ quyền làm việc với Trưởng  các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, đôn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong phạm vi nghiệp vụ công tác được phân công.

Các yêu cầu cần có 

 • Trình độ: Đại học
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở trí tương đương
 • Học, học, lắng nghe và trả lời theo cách tiêu chuẩn
 • Khả năng làm việc dưới áp lực