Tuyển dụng

BackThực tập sinh Phòng Nhân sự

Mô tả chung 

Bộ phận: Nhân sự Hành chính

Mức lương: Thỏa thuận

Báo cáo: Trưởng Bộ phận Nhân sự Hành chính

Cấp bậc: Nhân viên

Hợp đồng làm việc: Full time

Nơi làm việc: VP Satori

 


Mục đích

Hỗ trợ quản lý tài liệu và các công việc theo yêu cầu từ bộ phận


Nhiệm vụ chính

 • Hỗ trợ các buổi họp của phòng nhân sự/ Ban Giám Đốc
 • Thu thập hồ sơ cá nhân của nhân viên
 • Hỗ trợ đội ngũ nhân sự trong việc đi lại (đặt vé máy bay và chỗ ở)
 • Hỗ trợ đội ngũ nhân sự trong quá trình thanh toán và đảm bảo được thanh toán đúng hạn
 • Hỗ trợ đội ngũ nhân sự trong quy trình mua hàng của bộ phận
 • Theo dõi hợp đồng nhà cung cấp
 • Cập nhật danh sách điện thoại của nhân viên
 • Đăng ký chỗ đậu xe và thẻ vào cửa cho nhân viên mới
 • Chịu trách nhiệm về quy trình chấm dứt nhân viên (quy trình chấm dứt, thoát khỏi danh sách kiểm tra email gửi đi, nghỉ hàng năm, tạm ứng tiền mặt, chi phí)
 • Các nhiệm vụ và dự án đặc biệt khác do Trưởng BP Nhân sự

Quyền hạn

 • Thực hiện tốt nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao;
 • Được tham dự hội nghị chuyên đề của Công ty; được uỷ quyền làm việc với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, đôn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong phạm vi nghiệp vụ công tác được phân công.

Các yêu cầu cần có 

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học
 • Kỹ năng giao tiếp / thực hành tốt (có khả năng thực hiện dịch thuật giữa tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Làm thành thạo các ứng dụng văn phòng của Microsoft: Excel, Word, Power Point, …
 • Linh hoạt, chủ động và có thể xử lý nhiều nhiêm vụ được đưa đến