Chiến lược phát triển

Trở thành Top 03 thương hiệu sản xuất và kinh doanh nước giải khát tốt cho sức khỏe tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng tôi ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

Chiến lược phát triển ngắn hạn
(Giai đoạn 2018 – 2019)

Tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức vận hành, tài chính và nhân sự doanh nghiệp.

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng về doanh nghiệp và chất lượng của sản phẩm nước tinh khiết với công nghệ hoàn lưu khoáng tại khu vực TP.HCM.

Chiến lược phát triển dài hạn
(Giai đoạn: 2020 – 2023)

Trở thành một trong 05 thương hiệu nước đóng chai được yêu thích nhất tại thị trường miền Nam, tập trung ở khu vực TP.HCM.

Xây dựng nhà máy tại khu vực miền Bắc để mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu về nước uống đóng chai của người tiêu dùng trên toàn quốc.

Nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe, chính thức gia nhập vào thị trường nước giải khát tại Việt Nam.