Chứng chỉ quốc tế​

Việc đáp ứng những tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng luôn là vấn đề được Satori ưu tiên. Dựa trên những tiêu chí đó, chúng tôi đang bước từng bước trên hành trình chinh phục những “tiêu chuẩn vàng” để mỗi chai nước đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm sạch, tinh khiết và an toàn.

Chứng nhận
FSSC 22000​

FSSC 22000:
hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn toàn cầu

Chứng nhận
ISO 2200

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:
hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn toàn cầu

Chứng nhận
HACCP

Hệ thống tiêu chuẩn HACCP
(Hazard Analysis
and Critical Control Points) :
hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn toàn cầu

Một thành viên của hiệp hội nước đóng chai thế giới (IBWA)

Chứng nhận về chất lượng và hệ thống quản lý

Việc đáp ứng những tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng luôn là vấn đề được Satori ưu tiên. Dựa trên những tiêu chí đó, chúng tôi đang bước từng bước trên hành trình chinh phục những “tiêu chuẩn vàng” để mỗi chai nước đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm sạch, tinh khiết và an toàn.