Truyền cảm hứng

cho những điều

tốt đẹp hơn

 

Trên con đường hoạt động kinh doanh của mình, Satori luôn mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội. Để làm được điều này, Satori luôn hướng đến những giá trị cốt lõi như sau:

  • Minh Bạch
  • Tinh Thần Đồng Đội
  • Chấp Nhận Thử Thách
  • Yêu Thương và Sẻ Chia
  • Cải Tiến và Đổi mới
  • Cam Kết Chất Lượng