Truyền cảm hứng cho những điều tốt đẹp hơn

Trên con đường hoạt động kinh doanh của mình, Satori luôn mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội. Để làm được điều này, Satori luôn hướng đến những giá trị cốt lõi như sau:

SHARING (SẺ CHIA)
SATORI GROUP cam kết chia sẻ giá trị, thành công, và lợi ích với cổ đông, đối tác, khách hàng, cán bộ công nhân viên, và cộng đồng. Sẻ chia là cách SATORI xây dựng mối quan hệ và tạo giá trị cho tất cả mọi người.

ASPIRING (KHAO KHÁT)
Tầm nhìn của SATORI là phấn đấu trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực FMCG. SATORI luôn hướng tới mục tiêu cao cả và không ngừng thách thức để đạt được điều này.

TEAMWORK (ĐỒNG ĐỘI)
SATORI tin rằng sự thành công đạt được thông qua tinh thần làm việc nhóm mạnh mẽ. SATORI luôn khuyến khích sự hợp tác, đoàn kết, và sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên trong tổ chức.

OPTIMIZATION (TỐI ƯU)
SATORI cam kết tối ưu hóa mọi khía cạnh của hoạt động, từ quá trình sản xuất đến phân phối sản phẩm. SATORI không ngừng sáng tạo để đảm bảo hiệu suất cao nhất và sự hiệu quả trong mọi hoạt động.

RESPONSIBILITY (TRÁCH NHIỆM)
SATORI đảm bảo luôn thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường, và tất cả các bên liên quan. SATORI cam kết thực hiện kinh doanh có trách nhiệm và tạo ra giá trị bền vững.

IMPROVEMENT (CẢI TIẾN)
SATORI luôn đặt sự cải tiến là ưu tiên hàng đầu. SATORI không ngừng học hỏi, phát triển sản phẩm và quy trình, để đảm bảo luôn tiến bộ và đáp ứng được nhu cầu của thị trường và khách hàng.