Tầm nhìn

Đến năm 2028, SATORI sẽ trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực FMCG, cung cấp sản phẩm mang giá trị cho người tiêu dùng và cộng đồng với thông điệp: “Mỗi sản phẩm là một nguồn cảm hứng cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Sứ mệnh

Mang giá trị cho người tiêu dùng thông qua sản phẩm chất lượng cao và phục vụ cộng đồng bằng cách tạo tầm ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng và xã hội.