Mô tả chung 

Bộ phận: Kỹ thuật

Mức lương: 7 – 9 triệu

Báo cáo: Giám sát Kỹ thuật

Cấp bậc: Nhân viên

Thời gian làm việc: Theo ca (8h hoặc 12h)

Nơi làm việc: Nhà máy Satori – Long Hậu – Long An

Mục đích

– Đảm bảo hệ thống máy móc luôn vận hành tốt
– Kịp thời cải tiến, đề xuất các hệ thống hỗ trợ cho NM đem lại hiệu suất cao

Nhiệm vụ chính

 • Kiểm tra, Giám sát, Sửa chữa và bảo trì duy tu thiết bị Cơ khí.
 • Phân tích Lỗi hệ thống cơ khí, dự đoán các nguy cơ xảy ra trong hệ thống.
 • Kiểm tra hàng ngày tình trạng và hoạt Động của máy móc thiết bị sản xuất
 • Giải quyết các sự cố đột xuất của thiết bị
 • Thực hiện training cho operator xử lý Lỗi và vận hành máy đúng kỹ thuật
 • Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ theo kế hoạch đã đề ra 
 • Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.            

Quyền hạn

 • Quyết định dừng máy hoặc can thiệp vào máy khi cần thiết.
 • Lập biên bản khi kiểm tra có sai phạm vận hành.
 • Đề xuất mới hoặc thay đổi các quy trình vận hành.

Các yêu cầu cần có 

 • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí trở lên. Chấp nhận đào tạo những bạn mới ra trường.
 • Ưu tiên đọc được các bản vẽ kỹ thuật thiết bị (Tiếng Anh) 
 • Biết tính toán, thiết kế các bộ phận cơ khí
 • Biết sử dụng Microsoft Office, CAD
 • Làm việc nhóm tốt